12ოქტ

მიღება

  პროფესიული განათლების მიღების მსურველთა რეგისტრაცია იწყება

12ოქტ

მიღება

  სსიპ პროფესიული კოლეჯი "მერმისი"  2013-2014  სასწავლო წლისათვის აცხადებს აბიტურიენტთა მიღებას შემდეგ სპეციალობებზე: 1.   სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი 2.  პოლიგრაფიული მრეწველობის ტექნიკოსი 3.  სატელეკომუნიკაციო ქსელებისა და სისტემების ექსპლოატაციის ოპერატორი 4. დეკორატიულ-გამოყენებითი ქსოვილების სპეციალისტი 5. ხის მხატვრული დამუშავების სპეციალისტი 6.  ფეხსაცმლის,...

12ოქტ

სსიპ პროფესიული კოლეჯი "მერმისი"

სსიპ პროფესიულ კოლეჯში "მერმისი" ჩატარდა გასაუბრება ინკლუზიური პროფესიული განათლების ორი სპეციალისტისა და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირთა ასისტენტის ვაკანტური ადგილის დასაკავებლად. კანდიდატების შერჩევა ორ ეტაპად განხორციელდა. პირველ ეტაპზე მოხდა აპლიკანტთა საბუთების გადარჩევა, ხოლო მეორე ეტაპზე ჩატარდა გასაუბრება პროფესიულ საკითხებზე. გასაუბრების შედეგად შეირჩა ერთი კანდიდატი სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირთა ასისტენტის თანამდებობაზე.

12ოქტ

გასაუბრება

აცხადებს ვაკანსიას !!! 1. ინკლუზიური პროფესიული განათლების სპეციალისტი - 2 ადგილი (იხ. დანართი1). 2. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირთა ასისტენტი - 1 ადგილი (იხ. დანართი2). დანართი N1 ვაკანსიის დასახელება: ინკლუზიური პროფესიული განათლების სპეციალისტი შესასრულებელი სამუშაოს აღწერილობა პროფესიულ ს...

12ოქტ

ვაკანსია

ნორვეგიული ინკლუზიური განათლების ექსპერტებმა სამუშაო შეხვედრა და სემინარი გამართეს სსიპ პროფესიულ კოლეჯში "მერმისი". სემინარის თემა იყო შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის საგანმანათლებლო გარემოს შექმნის აუცილებლობა. კოლეჯის შენობა-ნაგებობის მაგალითზე მოხდა გარემოს ხელმისაწვდომობის შეფასების საერთაშორისოდ აღიარებული მოდელის დემონსტრირება. სამუშაო შეხვედრაზე მონაწილეობა მიიღეს კოლეჯის დირექტორმა ქ-მა ნ. ღუდუშაურმა, ადმინისტრაციის წარმომადგენლებმა, ინკლუზიური განათლების პროექტის...

12ოქტ

სემინარი

2013 წლის 23 მაისს კოლეჯში "მერმისი" მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ (IOM) ჩატარდა სემინარი: 1. მიგრაციის სფეროში არსებული ოპერატიული ამოცანების გადაწყვეტაზე. 2. მიგრაციასთან დაკავსირებული საკითხების განმარტებაზე. 3. მიგრაციის დახმარებით სოციალური და ეკონომიკური განვითარების მზარდაჭერაზე. 4. ადამიანური ღირსებისა და მიგრანტების კეთილდღეობის დაცვასა და ხელშეწყობაზე. კოლეჯის სტუდენტები აქტიურად ჩაერთვნენ სემინარის პროცესში. სტუდენტებისათვის სემინარი საინტერესო აღმოჩნდა.

12ოქტ

სემინარი

თბილისის პროფესიული კოლეჯი „მერმისი“ აცხადებს მიღებას არასაბიუჯეტო სექტორზე (ფასიანი) შემდეგ სპეციალობებზე: 1. ოფისის მენეჯერი (მეორე საფეხური 4 თვე) 2. კომპიუტერული გრაფიკა (მეორე საფეხური 5,5 თვე) 3. ბუღალტერი (მესამე საფეხური 6 თვე) 4. სტილისტი (მესამე საფეხური 6 თვე) 5. ინტერნეტტექნოლოგი (ვებსპეციალისტი) (მეორე საფეხური 5,5 თვე) კოლეჯში მისაღებად...

12ოქტ

იჩქარეთ

მიმდინარე წლის 14 მაისს სსიპ პროფესიულ კოლეჯში "მერმისი" გაიმართა კონფერენცია ინკლუზიური განათლების სფეროში გამოცდილების გაზიარებისა და კომპეტენციის განსაზღვრის მიზნით. კონფერენციაში მონაწილეობას იღებდნენ კოლეჯის ადმინისტრაცია და მასწავლებლები. სტუმრებს შორის იყვნენ ინკლუზიური განათლების პროექტის დირექტორი - მარიკა ზაქარეიშვილი, საინფორმაციო ცენტრის თანამშრომლები, ინკლუზიური პროფესიული განათლების პროექტის ასისტენტი - ბესიკ ცხოვრებაშვილი და ინკლუზიური პროფესიული განათლების ტრენერები. შეხვედრ...

12ოქტ

კონფერენცია

ა/წ 24-28 აპრილს მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრის ორგანიზებით სსიპ პროფესიული კოლეჯი "მერმისის" პედაგოგებს ჩაუტარდათ ტრენინგ-კურსი "ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებში". ტრენინგს უძღვებოდნენ ტრენერები: ლალი მაისურაძე და დარიკო ნემსვერიძე. ხუთდღიანი ტრენინგი ნაყოფიერი აღმოჩნდა მონაწილეებისათვის და მიღებული ცოდნა ხელს შეუწყობს ისტ-ს გამოყენებას პედაგოგიურ საქმიანობაში.

12ოქტ

ტრენინგი

კოლეჯში "მერმისი" დაიწყო ღია კარის დღეები. კოლეჯი მასპინძლობს ყველა მსურველს, ვისაც სურვილი აქვს გაეცნოს ჩვენთან არსებულ პროგრამებს, კოლეჯის ინფრასტრუქტურას, აინტერესებს სწავლის პროცესი. ღია კარის დღეების ფარგლებში კოლეჯს ესტუმრნენ სკოლა "21-ე საუკუნის" მოსწავლეები. მათ დაათვალიერეს კოლეჯი, პედაგოგების დახმარებით უშუალოდ ჩაერთვნენ სწავლის პროცესში და მიიღეს მონაწილეობა სხვადასხვა ნაკეთობების შექმნაში. სტუმრები კმაყოფილები დარჩნენ და ბევრმა მათგანმა გამოთქვა სურვილი, რომ მო...