12ოქტ

ტრენინგი

კოლეჯში "მერმისი" დაიწყო ღია კარის დღეები. კოლეჯი მასპინძლობს ყველა მსურველს, ვისაც სურვილი აქვს გაეცნოს ჩვენთან არსებულ პროგრამებს, კოლეჯის ინფრასტრუქტურას, აინტერესებს სწავლის პროცესი. ღია კარის დღეების ფარგლებში კოლეჯს ესტუმრნენ სკოლა "21-ე საუკუნის" მოსწავლეები. მათ დაათვალიერეს კოლეჯი, პედაგოგების დახმარებით უშუალოდ ჩაერთვნენ სწავლის პროცესში და მიიღეს მონაწილეობა სხვადასხვა ნაკეთობების შექმნაში. სტუმრები კმაყოფილები დარჩნენ და ბევრმა მათგანმა გამოთქვა სურვილი, რომ მო...

12ოქტ

ღია კარის დღე

Worldskills Georgia არის საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრისა და კერძო სტრუქტურებისა და ასოციაციების – საქართველოს სამრეწველო პალატის (GCCI), საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციის (GEA), საქართველოში გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანების (DWVG), საქართველოს ბიზნეს ასოციაციისა (BAG) და საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების (GTUS) ერთობლივი პროექტი. პროექტის მიზანია საქართველოში პროფესიული განათლების განვითარება, ხარის...

12ოქტ

კონკურსი

Worldskills Georgia არის საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრისა და კერძო სტრუქტურებისა და ასოციაციების – საქართველოს სამრეწველო პალატის (GCCI), საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციის (GEA), საქართველოში გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანების (DWVG), საქართველოს ბიზნეს ასოციაციისა (BAG) და საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების (GTUS) ერთობლივი პროექტი. პროექტის მიზანია საქართველოში პროფესიული განათლების განვითარება, ხარის...

12ოქტ

მიღება

სსიპ პროფესიული კოლეჯში ”მერმისი” ხორციელდება მოკლევადიანი (6 კვირიანი) სასწავლო პროგრამა "საკერავი მანქანის ოპერატორისათვის", რომელიც ხორციელდება "ეკონომიკური აღმავლობის ინიციატივასა" და პროფესიული კოლეჯის ”მერმისი” ერთობლივი სასწავლო პროგრამით. პროგრამის მონაწილეებს კურსის დასრულებისთანავე შეეძლებათ დაიწყონ საკერავი მანქანის ოპერატორის კარიერა და შეძენილი უნარებითა და ცოდნით საშემსრულებლო პროფესიონალიზმს მიაღწიონ. კოლეჯის კურსდამთავრებულებს საწარმ...

2ოქტ

სსიპ პროფესიული კოლეჯი ”მერმისი”

სსიპ პროფესიული კოლეჯმა ”მერმისი” 2012 წლის 2 ოქტომბერს ფუნქციონირება დაიწყო ევროპული სტანდარტებით აშენებულ ახალ შენობაში, სადაც არის ყველა პირობა იმისათვის, რომ მოამზადოს კვალიფიციური კადრები და შეივსოს შრომის ბაზარი კვალიფიციური კონტიგენტით. სსიპ პროფესიული კოლეჯი ”მერმისი” არის მრავალპროფილიანი და გასცემს სახელმწიფო დიპლომს. კოლეჯში "მერმისი" არის სწავლების მაღალი დონე და კვალიფიციური პედაგოგები. კოლეჯში ფუნქციონირებს საბიუჯეტო და ფასიანი სწავლების სექტორი. საბიუჯეტო სექტორზე შეღავათებ...