ჯგუფი 04-2020 - სამკერვალო წარმოება
ჯგუფი 05-2020 - სამკერვალო წარმოება
ჯგუფი 06-2020 - ფეხსაცმლისა და ტყავის ნაკეთობათა წარმოება
ჯგუფი 13-2020 - ვებტექნოლოგიები
ჯგუფი 14-2020 - სასტუმრო მომსახურება (ინტეგრირებული)
ჯგუფი 01-2021 - ვებტექნოლოგიები
ჯგუფი 02-2021 - სარესტორნო მომსახურება (ინტეგრირებული)
ჯგუფი 03-2021 - სამკერვალო წარმოება
ჯგუფი 04-2021 - სამკერვალო წარმოება
ჯგუფი 05-2021 - ბუღალტრული აღრიცხვა
ჯგუფი 06-2021 - სასტუმრო მომსახურება
ჯგუფი 07-2021 - კულინარიის ხელოვნება
ჯგუფი 08-2021 - კონდიტერია
ჯგუფი 09-2021 - მხატვრული ქსოვა
ჯგუფი 10-2021 - ხის მხატვრული დამუშავება
ჯგუფი 11-2021 - მომინანქრება
ჯგუფი 13-2021 - იატაკისა და ფილის სამუშაოები
ჯგუფი 14-2021 - სავალი ნაწილის შეკეთება
ჯგუფი 15-2021 - ძრავას შეკეთება
ჯგუფი 16-2021 - თმის მომსახურება
ჯგუფი 17-2021 - თმის მომსახურება
ჯგუფი 18-2021 - ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდამჭერი
ჯგუფი 19-2021 - საოფისე საქმე
ჯგუფი 20-2021 - საოფისე საქმე