დირექცია

ღუდუშაური ნონა

ღუდუშაური ნონა

დირექტორი
გულაზიანი დავით

გულაზიანი დავით

დირექტორის მოადგილე
უგულავა დავით

უგულავა დავით

დირექტორის მოადგილე

ადმინისტრაცია

ცერცვაძე ციური

ცერცვაძე ციური

ფინანსური მენეჯერი
ნამგალაძე ნანა

ნამგალაძე ნანა

ხარისხის მართვის მენეჯერი
ბეშკენაძე ლალი

ბეშკენაძე ლალი

პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის მენეჯერი
დანელია მაია

დანელია მაია

სასწავლო პროცესის მენეჯერი
ციციშვილი ოლღა

ციციშვილი ოლღა

სასწავლო პროცესის მენეჯერი
მჭედლიშვილი ეკატერინე

მჭედლიშვილი ეკატერინე

რეესტრის წარმოების სპეციალისტი
ბერძენიშვილი თამარ

ბერძენიშვილი თამარ

საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი
თათანაშვილი გიორგი

თათანაშვილი გიორგი

ადმინისტრატორი
კოჭლაშვილი კახა

კოჭლაშვილი კახა

ქსელის ადმინისტრატორი
მჭედლიშვილი მაკა

მჭედლიშვილი მაკა

ბიბლიოთეკარი
მადურაშვილი გოდერძი

მადურაშვილი გოდერძი

მატერიალური რესურსების უზრუნველყოფის კოორდინატორი
ჯარიაშვილი ნანული

ჯარიაშვილი ნანული

მედდა
მაისურაძე მაია

მაისურაძე მაია

ლოჯისტიკის სპეციალისტი
ნოდარიშვილი გიორგი

ნოდარიშვილი გიორგი

ქსელის ადმინისტრატორის ასისტენტი
გულუა მარიამ

გულუა მარიამ

ადამიანური რესურსების მართვისა და საქმისწარმოების მენეჯერი
მიშელაძე ეთერ

მიშელაძე ეთერ

არქივარიუსი
ქურციკიძე ბექა

ქურციკიძე ბექა

სასწავლო პროცესის მენეჯერი
გიორგი კირთაძე

გიორგი კირთაძე

შესყიდვების მენეჯერი
ცისანა ცხადაია

ცისანა ცხადაია

ბუღლტერი

შტატგარეშე თანამშრომელი

გურასპაშვილი ნატო

გურასპაშვილი ნატო

ინკლუზიური პროფესიული განათლების კოორდინატორი
ლაგვილავა თამთა

ლაგვილავა თამთა

ზრდასრულთა განათლების კოორდინატორი
ეკა გაბრავა

ეკა გაბრავა

სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირთა ასისტენტი
მერი ოდიშვილი

მერი ოდიშვილი

სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირთა ასისტენტი
თამარ შიშნიაშვილი

თამარ შიშნიაშვილი

სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირთა ასისტენტი
ეკა ბურჯალიანი

ეკა ბურჯალიანი

სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირთა ასისტენტი
მარიკა ჩადუნელი

მარიკა ჩადუნელი

სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირთა ასისტენტი