დირექცია

ღუდუშაური ნონა

ღუდუშაური ნონა

დირექტორი
გულაზიანი დავით

გულაზიანი დავით

დირექტორის მოადგილე
უგულავა დავით

უგულავა დავით

დირექტორის მოადგილე

ადმინისტრაცია

ცერცვაძე ციური

ცერცვაძე ციური

მთავარი ბუღალტერი
ნამგალაძე ნანა

ნამგალაძე ნანა

ხარისხის მართვის მენეჯერი
ბეშკენაძე ლალი

ბეშკენაძე ლალი

პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის მენეჯერი
დანელია მაია

დანელია მაია

სასწავლო პროცესის მენეჯერი
ციციშვილი ოლღა

ციციშვილი ოლღა

სასწავლო პროცესის მენეჯერი
მჭედლიშვილი ეკატერინე

მჭედლიშვილი ეკატერინე

რეესტრის წარმოების სპეციალისტი
ბერძენიშვილი თამარ

ბერძენიშვილი თამარ

საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი
ხვედელიძე ლევან

ხვედელიძე ლევან

შესყიდვების მენეჯერი
თათანაშვილი გიორგი

თათანაშვილი გიორგი

ადმინისტრატორი
კოჭლაშვილი კახა

კოჭლაშვილი კახა

ქსელის ადმინისტრატორი
მჭედლიშვილი მაკა

მჭედლიშვილი მაკა

ბიბლიოთეკარი
მადურაშვილი გოდერძი

მადურაშვილი გოდერძი

მატერიალური რესურსების უზრუნველყოფის კოორდინატორი
ჯარიაშვილი ნანული

ჯარიაშვილი ნანული

მედდა
მაისურაძე მაია

მაისურაძე მაია

ლოჯისტიკის სპეციალისტი
ნოდარიშვილი გიორგი

ნოდარიშვილი გიორგი

ქსელის ადმინისტრატორის ასისტენტი
შპორტ მარიამ

შპორტ მარიამ

HR მართვისა და საქმისწარმოების მენეჯერი
მიშელაძე ეთერ

მიშელაძე ეთერ

არქივარიუსი
ჩხიკვაძე თეა

ჩხიკვაძე თეა

სასწავლო პროცესის მენეჯერი

შტატგარეშე თანამშრომელი

გურასპაშვილი ნატო

გურასპაშვილი ნატო

ინკლუზიური პროფესიული განათლების კოორდინატორი
თაბორიძე მარიამ

თაბორიძე მარიამ

ინკლუზიური პროფესიული განათლების სპეციალისტი
ლაგვილავა თამთა

ლაგვილავა თამთა

ინკლუზიური პროფესიული განათლების სპეციალისტი
ღოლიჯაშვილი ალექსანდრე

ღოლიჯაშვილი ალექსანდრე

ინკლუზიური პროფესიული განათლების სპეციალისტი
ქურციკიძე ბექა

ქურციკიძე ბექა

სამრეწველო ინოვაციების ლაბორატორიის მენეჯერი
ზერეკიძე მზია

ზერეკიძე მზია

ხარისხის მართვის სპეციალისტი