22 ოქტ

ტრენინგი

მიმდინარე წლის 21 ოქტომბერს სსიპ პროფესიულ კოლეჯში "მერმისი" ძრავის ნაწილის შემკეთებლის სპეციალობაზე ჩატარდა საკვალიფიკაციო გამოცდა. გამოცდა მიმდინარეობდა საწარმოო პრაქტიკის ობიექტებზე. სტუდენტებმა მოახდინეს პრატიკული უნარების დემონსტრირება სხვადასხვა სირთულის ოპერაციების შესრულების სახით.