18 ნოე

ანონსი

ა ნ ო ნ ს ი

2023 წლის მიღებისათვის სსიპ კოლეჯი "მერმისი“ გეგმავს

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის

 „მსუბუქი ავტომობილების ელექტრო და ელექტრონული სისტემების შეკეთება“ დამატებას

 

პროგრამის აღწერილობის შესახებ დაწვრილებითი ინფორმაცია იხილეთ კოლეჯის ვებ გვერდზე განთავსებულ კატალოგში (გვ.107-109)