27 აგვ

2021 წლის მიღება

სსიპ კოლეჯში "მერმისი"

2021 წელს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე 

დარეგისტრირებულ აპლიკანტთა შეფასების თარიღები.

 

შენიშვნა: შერჩევა ჩატარდება სსიპ კოლეჯში „მერმისი“ (მისამართი: ქ. თბილისი, გურამიშვილის ჩიხი 9 ა). 

 

შეფასებამდე არაუგვიანეს 5 სამუშაო დღისა, თითოეული აპლიკანტი ინფორმირებული იქნება შეფასების კონკრეტული დროის შესახებ რეგისტრაციისას მითითებული საკომუნიკაციო საშუალებებით (ელექტრონულ ფოსტასა და აპლიკანტის ტელეფონის ნომერზე SMS შეტყობინების გაგზავნის გზით).