27 აგვ

2021 წლის მიღება

სსიპ კოლეჯში "მერმისი"

2021 წელს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე 

დარეგისტრირებულ აპლიკანტთა შეფასების თარიღები.

 

შენიშვნა: შერჩევა ჩატარდება სსიპ კოლეჯში „მერმისი“ (მისამართი: ქ. თბილისი, გურამიშვილის ჩიხი 9 ა). 

 

შეფასებამდე არაუგვიანეს 5 სამუშაო დღისა, თითოეული აპლიკანტი ინფორმირებული იქნება შეფასების კონკრეტული დროის შესახებ რეგისტრაციისას მითითებული საკომუნიკაციო საშუალებებით (ელექტრონულ ფოსტასა და აპლიკანტის ტელეფონის ნომერზე SMS შეტყობინების გაგზავნის გზით).

 

სიახლეები

მიღება

4 ოქტომბერი 2022

ვაკანსია

15 სექტემბერი 2022

2022 წლის მიღება

15 სექტემბერი 2022

2022 წლის მიღება

29 აგვისტო 2022

ღია კარის დღე

1 აგვისტო 2022