5 აპრ

ანონსი

ა ნ ო ნ ს ი

2021 წლის მიღებისათვის კოლეჯი “მერმისი“ გეგმავს

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამ

 „სარესტორნო მომსახურების“

 განხორციელებას ორი მიდგომით: მოდულური  პროგრამით და პროგრამით, რომელშიც ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგებია ინტეგრირებული

 

პროგრამის აღწერილობის შესახებ დაწვრილებითი ინფორმაცია იხილეთ კოლეჯის ვებ გვერდზე განთავსებულ კატალოგში

სიახლეები

ანონსი

18 ნოემბერი 2022

2022 წლის მიღება

20 ოქტომბერი 2022

მიღება

4 ოქტომბერი 2022

ვაკანსია

15 სექტემბერი 2022

2022 წლის მიღება

15 სექტემბერი 2022