23 თებ

ვაკანსია

 

სსიპ კოლეჯი "მერმისი" აცხადებს ვაკანსიას ხარისხის მართვის სპეციალისტის პოზიციაზე

 

 

ვაკანსიის დასახელება: ხარისხის მართვის სპეციალისტი

სამუშაო დატვირთვა: სრული განაკვეთი

სამუშაო დრო: კვირაში ხუთი დღე: 09:30-დან 18:30-მდე.

თანამდებობრივი სარგო: 900 (ცხრაასი) ლარი.

               დასაქმების ადგილის რაოდენობა: 1 ადგილი

 

              ფუნქციები:

 1. მონაწილეობას ღებულობს სასწავლო პროცესის ხარისხის სისტემურ სრულყოფაზე, ზრუნავს და კონტროლს უწევს პროფესიულ მასწავლებელთა კვალიფიკაციის ამაღლების, ხარისხის სისტემატურ შეფასებასა და მის განვითარება–განახლებას;
 2. სწავლების ხარისხის შემოწმების მიზნით ესწრება თეორიულ და პრაქტიკულ მეცადინეოებებს;
 3. ხელს უწყობს სწავლების ხარისხის მაღალი დონის მიღწევას სწავლის, სწავლებისა და შეფასების თანამედროვე მეთოდების დანერგვით, მათი მუშაობის სისტემატური შეფასებითა და უწყვეტი განვითარების გზით;
 4. მონაწილეობას ღებულობს მოდულების კალენდარული გეგმების თემატიკისა და აქტივობების სწავლებისა და შეფასების მეთოდოლოგიასთან შესაბამისობის დადგენაში;
 5. ახორციელებს შეხვედრებს კოლეჯის მასწავლებლებთან პროფესიულ სტუდენტთა მიერ სასწავლო მასალის უკეთ დაძლევის მეთოდების საკითხებზე;
 6. უზრუნველყოფს საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების  შეფასების მიზნით  კოლეჯის პროფესიული მასწავლებლების, პროფესიული სტუდენტების მიერ კითხვარების შევსების პროცედურას;
 7. მონაწილეობას იღებს სწავლის შედეგების შეფასების ვერიფიკაციის პროცესში;
 8. ახორციელებს პროფესიული სტუდენტის სტატუსშეჩერებულ პირთა აკადემიური მოსწრების შესახებ    მონაცემების შეგროვებასა და დამუშავებას;
 9. კონსულტაციას უწევს პროფესიულ მასწავლებლებს კალენდარული გეგმების შემუშავების კუთხით;
 10. მუდმივად თანამშრომლობს პროფესიულ მასწავლებლებთან, რათა განუმარტოს მათ პროფესიული სტუდენტის მიღწევების შეფასების სისტემის არსი, შეჯამების პრინციპები და განახორციელოს კონტროლი მის შესრულებაზე, აცნობს მასწავლებლებს შეფასების სისტემას.

   

              საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

) უმაღლესი განათლება;

) მუშაობის არანაკლებ ერთწლიანი გამოცდილება; 

) გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი

) ანალიტიკური აზროვნების უნარი;

) ქართულ ენაზე  გამართულად  წერისა და მეტყველების უნარი;

)  საკუთარი პოზიციის დასაბუთების უნარი;

) გუნდური მუშაობის უნარი;

) შრომისმოყვარეობა და თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა;

) კომუნიკაციის უნარი;

) საოფისე კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა;

ლ) ინგლისური და რუსული ენების ცოდნა.

 

დამატებითი ინფორმაცია

აუცილებელია კანდიტატმა გადმოაგზავნოს ელექტრონულ ფოსტაზე (vacancy@mermisicollege.edu.ge) შემდეგი დოკუმენტაცია:

 1. CV/რეზიუმე;
 2. განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი.

 

საკონტაქტო ინფორმაცია

 

მისამართი: . თბილისი, გურამიშვილის ჩიხი 9/

ელ.ფოსტა:  vacancy@mermisicollege.edu.ge

საკონტაქტო ტელეფონები: 032 214 76 62; 5 77 50 40 44

საკონტაქტო პირი: HR მართვისა და საქმისწარმოების მენეჯერი - მაკა მჭედლიშვილი

 

განცხადებების მიღების ვადაა  23 თებერვლიდან  25 თებერვლის    ჩათვლით.