28 ოქტ

მიღება

???. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის პროგრამის ისწავლე და დასაქმდი ფარგლებში სსიპ კოლეჯი „მერმისი“ აცხადებს მიღებას მოკლევადიან პროგრამებზე.

 

?? პროექტი პანდემიით დაზარალებულ მოქალაქეთა დასაქმების ხელშეწყობ ითვალისწინებს პანდემიით დაზარალებულ . თბილისში რეგისტრირებული მოქალაქეებისთვის პროფესიული უნარების განვითარების გზით სოციალურ ინტეგრაციასა და დასაქმების ხელშეწყობას.  

?? ბენეფიციარების შერჩევის ძირითადი კრიტერიუმებია:

 

. თბილისში რეგისტრაცია;

საბაზისო განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი;

მინიმალური ასაკი 18 წელი;

რეგისტრაციის მსურველმა პირებმა აუცილებლად უნდა წარმოადგ პანდემიის პერიოდში სამსახურის დაკარგვის ან/და სახელმწიფოს მიერ გაცემული ფინანსური დახმარების (200 ლარის ოდენობით) მიღების დამადასტურებელ ცნობა.

 

მოკლევადიანი პროგრამების ჩამონათვალი:

სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი 

ელექტრიკოსი

ტყავის აქსესუარების კერვა

მზარეული

ფილამწყობი

ქალის ტანსაცმლის კონსტრუირება

კომპიუტერული გრაფიკული პროგრამების საშუალებით რიცხვით პროგრამული დანადგარების მართვა (CNC, ლაზერული ჭრის დანადგარი)

პურფუნთუშეულის დამზადება

ძრავის კვების სისტემის დიაგნოსტიკა და სერვისი

ხეზე მხატვრული კვეთა (ხელით)

 

?? ყველა მოკლევადიან პროგრამაზე სწავლის ხანგრძლივობა არის ორი თვე, ხოლო ტანსაცმლის მხატვრული კონსტრუირების მოკლევადიან პროგრამაზე სამი თვე. სასწავლო პროცესი მოიცავს როგორც თეორიულ, ისე პრაქტიკულ მეცადინეობებს.

 

?? პროგრამის კურსდამთავრებულებზე გაიცემა ორენოვანი სერტიფიკატი.

 

კოლეჯში მისაღებად საჭირო დოკუმენტები:

პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

1 ცალი ფერადი ფოტოსურათი ზომით 3x4-ზე;

საბაზო საფეხურის/ სრული ზოგადი / უმაღლესი / პროფესიული განათლების დამადასტურებელი  დოკუმენტის დედანი ან/და ასლი;

უცხოეთში მიღებული განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის შემთხვევაში სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარების დოკუმენტი.

 

??  რეგისტრაციის ვადები: 2020 წლის 26 ოქტომბრიდან 10 ნოემბრის ჩათვლით.

 

რეგისტრაცია მიმდინარეობს ელექტრონულად.

სარეგისტრაციო ფორმა

 

??  სწავლა დაიწყება 2020 წლის 15 ნოემბრს.

 

მის: . თბილისი, გურამიშვილის ჩიხი 9 ა

☎️032 2-14-76-63; 032 2 14-78-87