7 ივლ

სწავლა

✅ სსიპ კოლეჯში „მერმისი“ 6 ივლისიდან სასწავლო პროცესი განახლდა.


✔ დაწესებულებამ უკვე გაიარა ჯანდაცვის სამინისტროს შრომის ინსპექციის შემოწმება და მიიღო სასწავლო პროცესის აღდგენის ნებართვა, რაც გულისხმობს ჯანდაცვის სამინისტროს ყველა რეკომენდაციის გათვალისწინებას სტუდენტებისათვის უსაფრთხო სასწავლო გარემოს შესაქმნელად.


✔ შრომის სამართლისა და შრომის უსაფრთხოების ექსპერტმა მიხეილ კორძახიამ პროფესიულ სტუდენტებს გააცნო ჯანდაცვის სამინისტროს რეკომენდაციების შესაბამისად შენობაში დაშვებისა და ქცევის წესები, ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების სახეები, მათი დანიშნულება და მათი სწორად გამოყენების თავისებურებები, COVID-19-ის ნიშნებისა და/ან სიმპტომების აღმოჩემის შემთხვევაში გასატარებელი ღონისძიებები.

სიახლეები

ანონსი

18 ნოემბერი 2022

2022 წლის მიღება

20 ოქტომბერი 2022

მიღება

4 ოქტომბერი 2022

ვაკანსია

15 სექტემბერი 2022

2022 წლის მიღება

15 სექტემბერი 2022