15 აგვ

ტრენინგ-კურსი

სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში სსიპ საზოგადოებრივ კოლეჯში მერმისი დასრულდა ტრენინგ-კურსების/მოკლევადიანი პროგრამების განხორციელება:


1. ინფორმაციული ტექნოლოგი
2. დურგალი
3. ელექტრიკოსი
4. ფილამწყობი
5. ოფისის მენეჯერი
6. ბუღალტერი
7. ბუღალტერ-ტექნიკოსი
8. სტილისტი (ქალი)

პროგრამის მიზანი იყო შრომის ბაზრის მოთხოვნად პროფესიებში სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული სწავლებით, მათი კონკურენტუნარიანობის ამაღლება და ამ გზით სამუშაოს მაძიებელთა დასაქმების ხელშეწყობა.