13 ოქტ

მიღება

📣📣📣 2020 წლის მიღების ფარგლებში სსიპ - კოლეჯის „მერმისი“ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე დარჩენილი ვაკანტური ადგილების რაოდენობა

🔴🔵იმ აპლიკანტებს, რომლებიც 2020 წლის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე მიღების ფარგლებში ვერ ჩაირიცხნენ დაწესებულებაში, 2020 წლის 12 ოქტომბრიდან - 15 ოქტომბრის ჩათვლით, შესაძლებლობა ეძლევთ ისარგებლონ მეორადი ჩარიცხვის უფლებით და სსიპ − განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის სპეციალურ პროგრამაში (www.vet.emis.ge) არჩევანი გააკეთონ მათ მიერ რეგისტრაციისას მითითებულ იმ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე, რომელზეც დარჩენილია ვაკანტური ადგილები.

🔴🔵 სსიპ კოლეჯში "მერმისი" პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე არსებული ვაკანტური ადგილებია:

✅ თექის დამზადება - 7 ადგილი

✅ ელექტროობა - 2 ადგილი

✅ თმის მომსახურება - 1 ადგილი

✅ მხატვრული ქსოვა - 6 ადგილი

✅ სამკერვალო წარმოება - 6 ადგილი

✅ საოფისე საქმე - 14 ადგილი

✅ სასტუმრო მომსახურება (მოდულური) - 12 ადგილი

✅ ვებტექნოლოგიები (ინტეგრირებული) - 2 ადგილი

✅ სასტუმრო მომსახურება (ინტეგრირებული) - 4 ადგილი

✅ ფეხსაცმლისა და ტყავის ნაკეთობათა წარმოება - 8 ადგილი

🔴🔵 ჩარიცხვა განხორციელდება პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე დარჩენილი ვაკანტური ადგილების რაოდენობისა და რეიტინგულ სიაში აპლიკანტის რიგითობის გათვალისწინებით, უმაღლესიდან - უმდაბლესისკენ.

სსიპ კოლეჯი "მერმისი" გისურვებთ წარმატებებს!

გადმოწერა

სხვა სიახლეები | მიღება