12 მარ

სამუშაო შეხვედრა

    2019 წლის 4 მარტს სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯის „მერმისი“ დირექტორი ნონა ღუდუშაური შეხვდა ევროკავშირის ინსტიტუტის - ევროპის აუდიტორთა სასამართლოს წამომადგენლებს ქალბატონ ერიკა სოვეგეს და ბატონ პიორტ ზიჩის. შეხვედრას ასევე ესწრებოდა განათლების პროგრამების მენეჯერი ევროკავშირის წარმომადგენლობაში ქალბატონი ნ. ყოჩიშვილი. შეხვედრის მიზანი იყო ზოგადად საქართველოს პროფესიულ განათლებაში მიმდინარე სიახლეების შესახებ ინფორმაციის მიღება კოლეჯის „მერმისი“ მაგალითზე.

სხვა სიახლეები | შეხვედრა