7 დეკ

სწავლა

სსიპ საზოგადოებრივ კოლეჯში "მერმისი" 2018 წლის შემოდგომის პროფესიული ტესტირების შედეგად პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხულ სტუდენტთა საყურადღებოდ!!!

2018 წლის 10 დეკემბერს სასწავლო პროცესი დაიწყება შემდეგ სპეციალობებზე:

პირველი ცვლა (მეცადინეობების დაწყების დრო: 09:30 საათი)

1. 17-2018 - სასურსათო პროდუქტების ეკოლოგიური კონტროლის სპეციალისტი 
2. 21-2018 - კულინარიის ხელოვნება
3. 22-2018 - კულინარიის ხელოვნება
4. 23-2018 - ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდამჭერი
5. 24-2018 - ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდამჭერი
6. 25-2018 - სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი
7. 26-2018 - სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი
8. 27-2018 - თექის ოსტატი
9. 28-2018 - ტუროპერატორი
10. 30-2018 - თმის სტილისტი
11. 31-2018 - ელექტროობა
12. 33-2018 - საოფისე საქმე
13. 34-2018 - საოფისე საქმე
14. 35-2018 - ვებ ინტერფეისის დეველოპერი
15. 36-2018 - ფილამწყობი

მეორე ცვლა (მეცადინეობების დაწყების დრო: 15:30 საათი)

1. 18-2018 - მზარეული
2. 19-2018 - მზარეული
3. 20-2018 - სტილისტი (ქალი, მამაკაცი)
4. 29-2018 - ტუროპერატორი
5. 32-2018 - ელექტროობა

სწავლება წარიმართება სალექციო განრიგის (ცხრილი) მიხედვით, რომელიც შედგენილია საგანმანათლებლო პროგრამების შესაბამისად

სხვა სიახლეები | განათლება