5 აპრ

ანონსი

ა ნ ო ნ ს ი

2021 წლის მიღებისათვის კოლეჯი “მერმისი“ გეგმავს

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამ

 „სარესტორნო მომსახურების“

 განხორციელებას ორი მიდგომით: მოდულური  პროგრამით და პროგრამით, რომელშიც ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგებია ინტეგრირებული

 

პროგრამის აღწერილობის შესახებ დაწვრილებითი ინფორმაცია იხილეთ კოლეჯის ვებ გვერდზე განთავსებულ კატალოგში

სიახლეები

ვაკანსია

17 მაისი 2021

ვაკანსია

23 თებერვალი 2021

მიღება

15 თებერვალი 2021

ვაკანსია

5 თებერვალი 2021

შეთავაზება

16 დეკემბერი 2020