10 თებ

არჩევნები

მიმდინარე წლის 11 თებერვალს სსიპ პროფესიულ კოლეჯში "მერმისი" ტარდება სამეთვალყურეო საბჭოს პროფესიული სტუდენტის მშობლის წევრობის კანდიდატის არჩევნები.
გთხოვთ, მობრძანდეთ კოლეჯში პროფესიული სტუდენტის მშობელი (დედა ან მამა), მიიღოთ მონაწილეობა არჩევნებში და შეიტანოთ თქვენი წვლილი კოლეჯის მართვაში.
იხ. კოლეჯის წესდება (მუხლი 6 - 7 - 8 - 9)

კოლეჯის ადმინისტრაცია გადმოწერა