25 დეკ

საშობაო არდადეგები

სსიპ პროფესიულ კოლეჯში "მერმისი" საშობაო არდადეგები გაგრძელდება
28 დეკემბრიდან 12 იანვრის ჩათვლით
გადმოწერა