28 ნოე

ქველმოქმედება

მ/წლის 26 ნოემბერს სსიპ პროფესიული კოლეჯის "მერმისი" თანამშრომლებმა და სტუდენტებმა მონაწილეობა მიიღეს საქველმოქმედო აქციაში და უსასყიდლოდ გაიღეს სისხლი. გადმოწერა