16 სექ

არჩევნები

ყურადღება!!!

სსიპ-კოლეჯი ,,მერმისი“ აცხადებს სამეთვალყურეო საბჭოს წევრობის - დამსაქმებელთა წარმომადგენლის მსურველთა რეგისტრაციას.

მსურველ კანდიდატებს გთხოვთ, გაიაროთ რეგისტრაცია 2019 წლის 16 სექტემბრიდან 2019 წლის 20 სექტემბრის ჩათვლით კოლეჯის კანცელარიაში.

წარმოსადგენი დოკუმენტაცია: CV (პირადი ინფორმაცია) და პირადობის მოწმობის ასლი

გადმოწერა