26 აპრ

ვაკანსია

სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯი "მერმისი" აცხადებს კონკურსს სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირის ასისტენტის თანამდებობაზე

 

ვაკანსიის დასახელება:სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირის ასისტენტი

 

სამუშაო დატვირთვა: სრული განაკვეთი

სამუშაო დრო: კვირაში ხუთი დღე: 13:30-დან 21:30-მდე.

თანამდებობრივი სარგო: 600 (ექვსასი) ლარი.

სამუშაო ადგილი: სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯი „მერმისი“, მისამართი: თბილისი, გურამიშვილის ჩიხი 9/ა;

დასაქმების ადგილის რაოდენობა: 1 ადგილი

 

შესასრულებელი სამუშაოს აღწერილობა:

 

პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სტუდენტების (მათ შორის ეტლით მოსარგებლე სტუდენტების) დახმარება სასწავლო და პრაქტიკის პროცესთან დაკავშირებული აქტივობების და ყოველდღიური აქტივობების (მობილობა, ორიენტაცია, კვება, ჩაცმა–გახდა, ტუალეტი, კომუნიკაცია) განხორციელების პროცესში.

 

დამატებითი ფუნქცია-მოვალეობები:

 

 1. პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების ადმინისტრაციის მხრიდან ინკლუზიური განათლების მხარდაჭერისთვის და სტუდენტის დამოუკიდებელი ფუნქციონირების გაუმჯობესებისთვის განსაზღვრული (დავალებული) აქტივობების განხორციელება;
 2. სამუშაო და სასწავლო მასალის ადაპტირება სტუდენტის სასწავლო და თვით მოვლის აქტივობებში დამოუკიდებელი ფუნქციონირების ხარისხის გაზრდის მიზნით;
 3. შეზღუდული შესაძლებლობის და/ან სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირთა მხარდაჭერა (დახმარება) სასწავლო და პრაქტიკის პროცესთან დაკავშირებული აქტივობების და ყოველდღიური აქტივობების (მობილობა, ორიენტაცია, კვება, ჩაცმა–გახდა, ტუალეტი, კომუნიკაცია) განხორციელების პროცესში;
 4. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და/ან სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე სტუდენტთა მხარდაჭერა მულტიდისციპლინური გუნდური მიდგომით (ადმინისტრაციასთან, პროფესიული სასწავლებლის მასწავლებელთან, ინკლუზიური პროფესიული განათლების კოორდინატორთან, ინკლუზიური პროფესიული განათლების სპეციალისტთან, მშობელთან) თანამშრომლობა ეთიკური პრინციპების დაცვით.

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები


სასურველი პროფესია: ფსიქოლოგი, სპეც.მასწავლებელი, ოკუპაციური თერაპევტი

სასურველი საგანმანათლებლო ხარისხი:ბაკალავრი სოციალურ მეცნიერებებში, განათლების, რეაბილიტაციის ან რომელიმე სხვა დაკავშირებულ სფეროში.

სამუშაო გამოცდილება: არა უმცირეს ორწლიანი გამოცდილება სოც უზრუნველყოფის, რეაბილიტაციის, განათლების ან ინკლუზიური განათლების სფეროში. დაიშვებიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან აღმზრდელად ან ძიძად მუშაობის გამოცდილების მქონე პირები.

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა: MS Word, MS Excel და MS PowerPoint

სასურველი უცხო ენა: ინგლისური ენა, რუსული ენა.

 

     მინიმალური კომპეტენცია:

 • საქართველოს კანონი ზოგადი განათლების შესახებ;
 • საქართველოს კანონი პროფესიული განათლების შესახებ;
 • პროფესიული განათლების რეფორმის სტრატეგია (2013-2020 წლები);
 • ეროვნული სასწავლო გეგმა (საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 11 მარტის N36/ნ ბრძანება)
 • სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირთა განათლების სახელმწიფო სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა.

სხვა სპეციალური მოთხოვნები:

საჯარო სკოლებში, სპეციალიზირებული პროფილის მქონე სკოლებში, დღის ცენტრებში სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირებთან მუშაობის მინიმუმ 2 წლიანი პრაქტიკული გამოცდილება; კომპეტენცია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და/ან სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირთა ფუნქციური უნარების შეფასებისა

კომპეტენცია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და/ან სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირთათვის ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შედგენის და განხორციელების;

კომპეტენცია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და/ან სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირთა რეაბილიტაციის და/ან სწავლების.

დამატებითი ინფორმაცია

უპირატესობა მიენიჭება პირს, რომელსაც დამატებით აქვს:

–      სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირთა მხარდაჭერის გამოცდილება პროფესიული განთლების მიღებისა და დასაქმების პროცესში;

–      დამატებით აქვს პროფესიული განათლების სისტემაში მუშაობის გამოცდილება.

 

წარმოსადგენი დოკუმენტაცია

 • ავტობიოგრაფია / CV (ფოტოსურათთან ერთად)
 • სამოტივაციო წერილი
 • სარეკომენდაციო წერილი დასაქმების ადგილიდან
 • პირადობის მოწმობის ასლი
 • განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი (დიპლომის ასლი)
 • კვალიფიკაციის სხვა დამადასტურებელი დოკუმენტები

 

საბუთების მიღება წარმოებს შემდეგ მისამართზე: mermisicollege@gmail.com 2018 წლის 26 აპრილიდან 29 აპრილის ჩათვლით.

დამატებითი ინფორმაციისათვის შეგიძლიათ დაგვიკავშირდით ტელეფონის ნომერზე:

2 14 76 62; 2 14 76 63.

 

სიახლეები

ვაკანსია

17 მაისი 2021

ანონსი

5 აპრილი 2021

ვაკანსია

23 თებერვალი 2021

მიღება

15 თებერვალი 2021

ვაკანსია

5 თებერვალი 2021