კურსები:

ხის მხატვრული დამუშავება
საბაზო დონე საფეხური
კულინარიის ხელოვნება (დუალური)
III საფეხური
სამგანზომილებიანი გრაფიკის სპეციალისტი (გენერალისტი)
IV საფეხური
მემინანქრე
IV საფეხური
კონდიტერი
III საფეხური
ტანსაცმლის მხატვრული კონსტრუირების სპეციალისტი
V საფეხური
მხატვრული ქსოვა
IV საფეხური
ტუროპერატორი
V საფეხური
თმის სტილისტი
III საფეხური
სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი
III საფეხური
ფილამწყობი
ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდამჭერი
კულინარიის ხელოვნება
III საფეხური
ელექტროობა
III საფეხური
ვებტექნოლოგიები
III საფეხური
საოფისე საქმე
IV საფეხური
ძრავას შეკეთება
III საფეხური
სავალი ნაწილის შეკეთება
III საფეხური
იატაკისა და ფილის სამუშაოები
III საფეხური
ფეხსაცმლისა და ტყავის ნაკეთობათა წარმოება
III საფეხური
თმის მომსახურება
III საფეხური
კონდიტერია
III საფეხური
ბუღალტრული აღრიცხვა
IV დონე საფეხური
თექის დამზადება
III საფეხური
სამკერვალო წარმოება
IV საფეხური
გრაფიკული დიზაინის შესრულება
IV საფეხური
მომინანქრება
საბაზო დონე საფეხური
ფილამწყობი
ფეხსაცმლისა და ტყავის ქსესუარების კერვა
ელექტრიკოსი