კურსები:

ოფისის მენეჯერი (მდივან-რეფერენტი)
III საფეხური
სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი
III საფეხური
ბუღალტერი
III საფეხური
მზარეული
II საფეხური
სამაცივრო მოწყობილობების ტექნიკოსი
III საფეხური
სავალი ნაწილის ტექნიკოსი
III საფეხური
სასურსათო პროდუქტების ეკოლოგიური კონტროლის სპეციალისტი
III საფეხური
ფეხსაცმლის, ტყავის ნაწარმისა და აქსესუარების სპეციალისტი
III საფეხური
ხის მხატვრული დამუშავების სპეციალისტი
III საფეხური
ძრავის შემკეთებელი
III საფეხური
დურგალი
III საფეხური
გიდი (გეოტურიზმი და ა.შ)
III საფეხური
პოლიგრაფიული მრეწველობის ტექნიკოსი
III საფეხური
სტილისტი (ქალი,მამაკაცი)
III საფეხური
ელექტრიკოსი
III საფეხური
მემინანქრე
III საფეხური
ტუროპერატორი (აგრო-,ეკო- და ა.შ ტუროპერატორი)
III საფეხური
ინტერნეტტექნოლოგი (ვებსპეციალისტი)
III საფეხური
მზარეული
III საფეხური
კულინარიის ხელოვნება (დუალური)
III საფეხური
სამგანზომილებიანი გრაფიკის სპეციალისტი (გენერალისტი)
IV საფეხური
მემინანქრე
IV საფეხური
კონდიტერი
III საფეხური
ბუღალტერი
V საფეხური
ტანსაცმლის მხატვრული კონსტრუირების სპეციალისტი
V საფეხური
დეკორატიული-გამოყენებითი ქსოვილების სპეციალისტი
IV საფეხური
ტუროპერატორი
V საფეხური
ფეხსაცმლისა და ტყავის აქსესუარების სპეციალისტი
IV საფეხური
ოფისის მენეჯერი
IV საფეხური
თმის სტილისტი
III საფეხური
სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი
III საფეხური
ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდამჭერი
III საფეხური
ფილამწყობი
III საფეხური
დაბალი ძაბვის ელექტრიკოსი
III საფეხური
თექის ოსტატი
III საფეხური
კულინარიის ხელოვნება
III საფეხური
ელექტროობა
III საფეხური
ვებ ინტერფეისის დეველოპერი
III საფეხური
საოფისე საქმე
IV საფეხური
სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი
2 თვე
სავალი ნაწილის ტექნიკოსი
2 თვე
მზარეული
2 თვე
ფეხსაცმლისა და ტყავის აქსესუარების კერვა
სამაცივრო მოწყობილობების ტექნიკოსი
მემინანქრე
დურგალი
ელექტრიკოსი
სტილისტი (ქალი)
ინფორმაციული ტექნოლოგი
ფილამწყობი
ოფისის მენეჯერი
ბუღალტერი
საკერავი მანქანების ოპერატორი
ტანსაცმლის კონსტრუირების საფუძვლები
ინტერნეტტექნოლოგი (ვებსპეციალისტი)
ვებ-დიზაინი
ქართული ენა
Access (მონაცემთა ბაზების პროგრამა)
ინგლისური ენა
კომპიუტერული გრაფიკა
მართვის მოწმობა (თეორიული კურსი)
გიდი
ინფორმაციული ტექნოლოგიების მხარდაჭერის სპეციალისტი
მცირე ბიზნესის მწარმოებელი
საქმიან ურთიერთობათა კულტურა
ფანქრითა და წყლის საღებავებით ხატვა
პიროვნული და ინტერპერსონალური უნარები
კომუნიკაცია
ძრავის შემკეთებელი
დაბალი ძაბვის ე;ექტრიკოსი
ტანსაცმლის დიზაინი
დეკორატიულ-გამოყენებითი ქსოვილების სპეციალისტი
თექის ოსტატი