კურსები:

ინტერნეტტექნოლოგი (ვებსპეციალისტი)
III საფეხური
კომპიუტერული გრაფიკოსი
III საფეხური
ინფორმაციული ტექნოლოგი
III საფეხური
მეფილე-მომპირკეთებელი
III საფეხური
ტუროპერატორი (აგრო-,ეკო- და ა.შ ტუროპერატორი)
III საფეხური
მემინანქრე
III საფეხური
ელექტრიკოსი
III საფეხური
სტილისტი (ქალი,მამაკაცი)
III საფეხური
პოლიგრაფიული მრეწველობის ტექნიკოსი
III საფეხური
საკერავი მანქანების მექანიკოსი
III საფეხური
სამკერვალო მანქანების ოპერატორი
III საფეხური
სამკერვალო ნაწარმის ხარისხის მართვის სპეციალისტი
III საფეხური
გიდი (გეოტურიზმი და ა.შ)
III საფეხური
დურგალი
III საფეხური
სატელეკომუნიკაციო ქსელებისა და სისტემების ექსპლოატაციის ოპერატორი
III საფეხური
თექის ხელოსანი
III საფეხური
ძრავის შემკეთებელი
III საფეხური
დეკორატიული-გამოყენებითი ქსოვილების სპეციალისტი
III საფეხური
ხის მხატვრული დამუშავების სპეციალისტი
III საფეხური
ფეხსაცმლის, ტყავის ნაწარმისა და აქსესუარების სპეციალისტი
III საფეხური
სასურსათო პროდუქტების ეკოლოგიური კონტროლის სპეციალისტი
III საფეხური
მღებავი
III საფეხური
სავალი ნაწილის ტექნიკოსი
III საფეხური
მძიმე სამშენებლო ტექნიკის (ავტოგრეიდერი, სატვირთველი და ჰიდრავლიკური ექსკავატორი) ოპერატორი
III საფეხური
სამაცივრო მოწყობილობების ტექნიკოსი
III საფეხური
მზარეული
II - III საფეხური
ბუღალტერი
III - IV საფეხური
სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი
III-IV საფეხური
ოფისის მენეჯერი (მდივან-რეფერენტი)
III - IV საფეხური
ტანსაცმლის მხატვრული კონსტრუირების სპეციალისტი
IV საფეხური
ბუღალტერ-ტექნიკოსი
III საფეხური
თექის ოსტატი
III საფეხური
დაბალი ძაბვის ელექტრიკოსი
III საფეხური
ფილამწყობი
III საფეხური
ინფორმაციული ტექნოლოგიების მხარდაჭერის სპეციალისტი
III საფეხური
სამკერვალო ნაწარმის ხარისხის მართვის სპეციალისტი
III საფეხური
სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი
III საფეხური
თმის სტილისტი
III საფეხური
ოფისის მენეჯერი
IV საფეხური
ფეხსაცმლისა და ტყავის აქსესუარების სპეციალისტი
IV საფეხური
ტუროპერატორი
V საფეხური
ხის მხატვრული დამუშავების სპეციალისტი
IV საფეხური
დეკორატიული-გამოყენებითი ქსოვილების სპეციალისტი
IV საფეხური
ტანსაცმლის მხატვრული კონსტრუირების სპეციალისტი
V საფეხური
ბუღალტერი
V საფეხური
კონდიტერი
III საფეხური
მემინანქრე
IV საფეხური
სამგანზომილებიანი გრაფიკის სპეციალისტი (გენერალისტი)
IV საფეხური
კულინარიის ხელოვნება (დუალური)
III საფეხური