კურსები:

სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი
III საფეხური
მზარეული
II საფეხური
სავალი ნაწილის ტექნიკოსი
III საფეხური
სასურსათო პროდუქტების ეკოლოგიური კონტროლის სპეციალისტი
III საფეხური
ხის მხატვრული დამუშავების სპეციალისტი
III საფეხური
ძრავის შემკეთებელი
III საფეხური
დურგალი
III საფეხური
სტილისტი (ქალი,მამაკაცი)
III საფეხური
კულინარიის ხელოვნება (დუალური)
III საფეხური
სამგანზომილებიანი გრაფიკის სპეციალისტი (გენერალისტი)
IV საფეხური
მემინანქრე
IV საფეხური
კონდიტერი
III საფეხური
ტანსაცმლის მხატვრული კონსტრუირების სპეციალისტი
V საფეხური
დეკორატიული-გამოყენებითი ქსოვილების სპეციალისტი
IV საფეხური
ტუროპერატორი
V საფეხური
თმის სტილისტი
III საფეხური
სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი
III საფეხური
თექის ოსტატი
III საფეხური
ფილამწყობი
ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდამჭერი
კულინარიის ხელოვნება
III საფეხური
ელექტროობა
III საფეხური
ვებ ინტერფეისის დეველოპერი
III საფეხური
საოფისე საქმე
IV საფეხური
სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი
2 თვე
მზარეული
2 თვე
სტილისტი (ქალი)
ფილამწყობი
ფეხსაცმლისა და ტყავის ქსესუარების კერვა
ელექტრიკოსი