კურსები:

ხის მხატვრული დამუშავება
III დონე
კულინარიის ხელოვნება (დუალური)
III დონე
კონდიტერი
III დონე
მხატვრული ქსოვა
III დონე
ტუროპერატორი
V დონე
თმის სტილისტი
III დონე
სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი
III დონე
ფილამწყობი
III დონე
ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდამჭერი
III დონე
კულინარიის ხელოვნება
III დონე
ელექტროობა
III დონე
ვებტექნოლოგიები
IV დონე
საოფისე საქმე
IV დონე
ძრავას შეკეთება
III დონე
სავალი ნაწილის შეკეთება
III დონე
იატაკისა და ფილის სამუშაოები
III დონე
ფეხსაცმლისა და ტყავის ნაკეთობათა წარმოება
III დონე
თმის მომსახურება
III დონე
კონდიტერია
III დონე
ბუღალტრული აღრიცხვა
IV დონე
თექის დამზადება
III დონე
სამკერვალო წარმოება
IIII დონე
გრაფიკული დიზაინის შესრულება
IV დონე
მომინანქრება
III დონე
ვებტექნოლოგიები (ინტეგრირებული)
IV დონე
სასტუმრო მომსახურება (ინტეგრირებული)
IV დონე
სასტუმრო მომსახურება
IV დონე
კედლის და იატაკის მოპირკეთება ფილებით
მომზადების პროგრამა
ელექტრული მონტაჟი
მომზადების პროგრამა
ქართული სამზარეულოს ძირითადი კერძების მომზადება
მომზადების პროგრამა
ელექტრო უსაფრთხოება და ელექტრო ტექნიკის საფუძვლები
გადამზადების პროგრამა
ქალის სათავიანი ტანსაცმლის კონსტრუქციულ-ტექნოლოგიური დამუშავება
მომზადების პროგრამა
ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოება
მომზადების პროგრამა
ძრავის კვების სისტემის დიაგნოსტირება და სერვისი
მომზადების პროგრამა
ფილამწყობი
მოკლევადიანი პროგრამა
ელექტრიკოსი
მოკლევადიანი პროგრამა
ტყავის აქსესუარების კერვა
მოკლევადიანი პროგრამა
სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი
მოკლევადიანი პროგრამა
მზარეული
მოკლევადიანი პროგრამა
ქალის ზედა ტანსაცმლის კონსტრუირება
მოკლევადიანი პროგრამა
კომპიუტერული გრაფიკული პროგრამების საშუალებით რიცხვითი პროგრამული დანადგარების მართვა (CNC, ლაზერული ჭრის დანადგარები)
მოკლევადიანი პროგრამა
პურფუნთუშეულის დამზადება
მოკლევადიანი პროგრამა
ძრავის კვების დიაგნოსტიკა და სერვისი
მოკლევადიანი პროგრამა
ხეზე მხატვრული კვეთა (ხელით)
მოკლევადიანი პროგრამა