კურსები:

ხის მხატვრული დამუშავება
საბაზო დონე
კულინარიის ხელოვნება (დუალური)
III
სამგანზომილებიანი გრაფიკის სპეციალისტი (გენერალისტი)
IV
მემინანქრე
IV
კონდიტერი
III
ტანსაცმლის მხატვრული კონსტრუირების სპეციალისტი
V
მხატვრული ქსოვა
IV
ტუროპერატორი
V
თმის სტილისტი
III
სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი
III
ფილამწყობი
ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდამჭერი
კულინარიის ხელოვნება
III
ელექტროობა
III
ვებტექნოლოგიები
III
საოფისე საქმე
IV
ძრავას შეკეთება
III
სავალი ნაწილის შეკეთება
III
იატაკისა და ფილის სამუშაოები
III
ფეხსაცმლისა და ტყავის ნაკეთობათა წარმოება
III
თმის მომსახურება
III
კონდიტერია
III
ბუღალტრული აღრიცხვა
IV დონე
თექის დამზადება
III
სამკერვალო წარმოება
IV
გრაფიკული დიზაინის შესრულება
IV
მომინანქრება
საბაზო დონე
ფილამწყობი
ფეხსაცმლისა და ტყავის ქსესუარების კერვა
ელექტრიკოსი