საკონტაქტო ინფორმაცია

მეილი: mermisicollege@gmail.com

ტელეფონი: 2 14 78 87; 2 14 76 63

კოლეჯ მერმისის პედაგოგების სია:

N პედაგოგი კურსი მეილი
1 თვალთვაძე ნანა პროგრამა: საოფისე საქმე
2 ჯარიაშვილი ნანული პირველადი სამედიცინო დახმარება
3 კერვალიშვილი ლიანა პროგრამა: ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდამჭერი
4 ბახტაძე ლიანა ინგლისური ენა
5 მიქელთაძე ლია პროგრამა: სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი
6 კობახიძე ნარგიზა პროგრამა: ხის მხატვრული დამუშავების სპეციალისტი (თეორიული კურსი)
7 მირცხულავა მურმან როადენობრივი წიგნიერება
8 ნადარეიშვილი ეთერი პროგრამა: სასურსათო პროდუქტების ეკოლოგიური კონტროლის სპეციალისტი
9 გრიგალაშვილი მაია პროგრამა: სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი
10 წერეთელი მანანა პროგრამა: მზარეული
11 შეწირული მანანა პროგრამა: სავალი ნაწილის ტექნიკოსი, ძრავის შემკეთებელი (თეორიული კურსი)
12 ადამაშვილი ზაზა პროგრამა: ელექტროობა
13 გვიშიანი თამაზ პროგრამა: დურგალი
14 შავიძე თამარ ინგლისური ენა
15 ჩუტკერაშვილი ივანე პროგრამა: ძრავის შემკეთებელი
16 გუგუშვილი რუსუდან პროგრამა: ფილამწყობი, დურგალი (თეორიული კურსი)
17 კაჭარავა ზურაბ პროგრამა: ფილამწყობი
18 ნოზაძე იამზე პროგრამა: სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი
19 ჯღამაძე ვერა სამეწარმეო საქმიანობის მასწავლებელი
20 ბაღიშვილი ირინე რუსული ენა
21 მჭედლიშვილი მაკა საინფორმაციო ტექნოლოგიები, სამეწარმეო საქმიანობის საფუძვლები
22 უზუნაშვილი ქეთევან საინფორმაციო ტექნოლოგიები
23 კუპატაძე მანანა პროგრამა: მემინანქრე
24 საჩალელი არსენ პროგრამა: ხის მხატვრული დამუშავება
25 შავდია ეკა პროგრამა: მემინანქრე
26 რუხაძე ოლღა პროგრამა: თექის ოსტატი
27 გულიკაშვილი ვარა პროგრამა: ოფისის მენეჯერი (მდივან-რეფერენტი)
28 სააკაძე ანა პროგრამა: დეკორატიულ-გამოყენებითი ქსოვილების სპეციალისტი
29 ფერაძე თეა საქმიან ურთიერთობათა კულტურა
30 მგელაძე ხათუნა ინგლისური ენა
31 ალადაშვილი მანანა პროგრამა: ტუროპერატორი
32 ამნიაშვილი ლია პროგრამა: სტილისტი (ქალი, მამაკაცი და ა.შ.)
33 ბერძენიშვილი თამარ საინფორმაციო ტექნოლოგიები
34 ქერაშვილი ზურაბ პროგრამა: სავალი ნაწილის ტექნიკოსი
35 ლობჟანიძე გიორგი პროგრამა: მზარეული
36 ჩხეიძე ნატო სამოქალაქო განათლება
37 მამნიაშვილი ზაზა პროგრამა: ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდამჭერი
38 ფერაძე ლილი პროგრამა: ტანსაცმლის მხატვრული კონსტრუირების სპეციალისტი
39 ლაღიაშვილი თამარ საქმიან ურთიერთობათა კულტურა
40 ახალკაცი გიული ინგლისური ენა
41 ბერძენიშვილი ეთერ პროგრამა: ტანსაცმლის მხატვრული კონსტრუირების სპეციალისტი
42 მჭედლიშვილი ეკატერინე მეწარმეობა
43 მამათელაშვილი ქეთევან სამგანზომილებიანი გრაფიკის სპეციალისტი (გენერალისტი)
44 მელიქაძე ლამარა პროგრამა: კონდიტერი
45 ბაღდავაძე ეკა პროგრამა: კონდიტერი
46 მურმანიშვილი მარიკა პროგრამა: მზარეული
47 ნარსიძე ია კანისა და თმის ფიზიოლოგიის საფუძვლები და დაავადებები
48 რუხაძე ხათუნა პროგრამა: ტუროპერატორი
49 შოგირაძე მედეა თექის ოსტატი
50 თაბორიძე თეონა ტუროპერატორი
51 საჯაია იური ვებ ინტერფეისის დეველოპერი
52 დარახველიძე ნინო მზარეული