საკონტაქტო ინფორმაცია

მეილი: mermisicollege@gmail.com

ტელეფონი: 2 14 78 87

კოლეჯ მერმისის პედაგოგების სია:

N პედაგოგი კურსი მეილი
1 თვალთვაძე ნანა პროგრამა: ოფისის მენეჯერი (მდივან-რეფერენტი)
2 ჯარიაშვილი ნანული პირველადი სამედიცინო დახმარება
3 კერვალიშვილი ლიანა პროგრამა: ინფორმაციული ტექნოლოგიების მხარდაჭერის სპეციალისტი
4 ბახტაძე ლიანა ინგლისური ენა
5 მიქელთაძე ლია პროგრამა: სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი
6 ნოზაძე ლია პროგრამა: პოლიგრაფიული მრეწველობის ტექნიკოსი
7 სტურუა ციცინო პროგრამა: პოლიგრაფიული მრეწველობის ტექნიკოსი
8 კობახიძე ნარგიზა პროგრამა: ხის მხატვრული დამუშავების სპეციალისტი (თეორიული კურსი)
9 მირცხულავა მურმან როადენობრივი წიგნიერება
10 დარსაძე ნათელა პროგრამა: სასურსათო პროდუქტების ეკოლოგიური კონტროლის სპეციალისტი (თეორიული კურსი)
11 ნადარეიშვილი ეთერი პროგრამა: სასურსათო პროდუქტების ეკოლოგიური კონტროლის სპეციალისტი
12 ჩანკაშვილი მარიეტა პროგრამა: სასურსათო პროდუქტების ეკოლოგიური კონტროლის სპეციალისტი (სასწავლო პრაქტიკა)
13 გრიგალაშვილი მაია პროგრამა: სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი
14 წერეთელი მანანა პროგრამა: მზარეული
15 შეწირული მანანა პროგრამა: სავალი ნაწილის ტექნიკოსი, ძრავის შემკეთებელი (თეორიული კურსი)
16 ადამაშვილი ზაზა პროგრამა: დაბალი ძაბვის ელექტრიკოსი
17 გვიშიანი თამაზ პროგრამა: დურგალი
18 შავიძე თამარ ინგლისური ენა
19 ჩუტკერაშვილი ივანე პროგრამა: ძრავის შემკეთებელი
20 გუგუშვილი რუსუდან პროგრამა: ფილამწყობი, დურგალი (თეორიული კურსი)
21 კაჭარავა ზურაბ პროგრამა: ფილამწყობი
22 ნოზაძე იამზე პროგრამა: სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი
23 ჯღამაძე ვერა სამეწარმეო საქმიანობის მასწავლებელი
24 ისაკაძე თამაზ პროგრამა: სამაცივრო მოწყობილობების ტექნიკოსი
25 ბაღიშვილი ირინე რუსული ენა
26 მჭედლიშვილი მაკა საინფორმაციო ტექნოლოგიები, სამეწარმეო საქმიანობის საფუძვლები
27 კვატაშიძე დარეჯან პროგრამა: ბუღალტერი
28 უზუნაშვილი ქეთევან საინფორმაციო ტექნოლოგიები
29 ხოხობაშვილი ნინო პროგრამა: ფეხსაცმლის და ტყავის აქსესუარების სპეციალისტი
30 კუპატაძე მანანა პროგრამა: მემინანქრე
31 საჩალელი არსენ პროგრამა: ხის მხატვრული დამუშავება
32 შავდია ეკა პროგრამა: მემინანქრე
33 რუხაძე ოლღა პროგრამა: თექის ოსტატი
34 გულიკაშვილი ვარა პროგრამა: ოფისის მენეჯერი (მდივან-რეფერენტი)
35 სააკაძე ანა პროგრამა: დეკორატიულ-გამოყენებითი ქსოვილების სპეციალისტი
36 ფერაძე თეა საქმიანი ურთიერთობების კულტურა
37 ხანთაძე მამუკა პროგრამა: პოლიგრაფიული მრეწველობის ტექნიკოსი (თეორიული კურსი)
38 მგელაძე ხათუნა ინგლისური ენა
39 ალადაშვილი მანანა პროგრამა: ტუროპერატორი
40 ამნიაშვილი ლია პროგრამა: სტილისტი (ქალი, მამაკაცი და ა.შ.)
41 ზაალიშვილი ქეთევან პროგრამა: გიდი (გეოტურიზმის და ა.შ)
42 ბერძენიშვილი თამარ რასტრული და კომპიუტერული გრაფიკა
43 მიშელაძე ეთერ პროგრამა: ფეხსაცმლის და ტყავის აქსესუარების სპეციალისტი
44 ქერაშვილი ზურაბ პროგრამა: სავალი ნაწილის ტექნიკოსი
45 ოჩიგავა იზოლდა პროგრამა: სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი
46 ლობჟანიძე გიორგი პროგრამა: მზარეული
47 ჩხეიძე ნატო სამოქალაქო განათლება
48 გაგნიძე სულიკო საზეინკლო საქმე
49 მამნიაშვილი ზაზა პროგრამა: ინფორმაციული ტექნოლოგიების მხარდაჭერის სპეციალისტი
50 ფერაძე ლილი პროგრამა: ტანსაცმლის მხატვრული კონსტრუირების სპეციალისტი
51 ლაღიაშვილი თამარ საქმინი ურთიერთობების კულტურა
52 ახალკაცი გიული ინგლისური ენა
53 ტოტოსაშვილი უშანგი პროგრამა: სამკერვალო ნაქარმის სპეციალისტი
54 ბერძენიშვილი ეთერ პროგრამა: ტანსაცმლის მხატვრული კონსტრუირების სპეციალისტი
55 კეკენაძე ალექსანდრე პროგრამა: ინტერნეტტექნოლოგი (ვებსპეციალისტი)
56 პაპელაშვილი დავით პროგრამა: ინტერნეტტექნოლოგი (ვებსპეციალისტი)
57 ნარიმანიძე თინათინ პროგრამა: ბუღალტერ-ტექნიკოსი
58 კვერღელიძე მარიამ ქართული ენა
59 მჭედლიშვილი ეკატერინე მეწარმეობა