სასწავლო ცხრილები:

ჯგუფი 10-2018 - სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი
ჯგუფი 25-2018 - სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი
ჯგუფი 26-2018 - სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი
ჯგუფი 04-2019 - სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი
ჯგუფი 19-2018 - მზარეული
ჯგუფი 18-2018 - მზარეული
ჯგუფი 15-2018 - სავალი ნაწილის ტექნიკოსი
ჯგუფი 17-2018 - სასურსათო პროდუქტების ეკოლოგიური კონტროლის სპეციალისტი
ჯგუფი 16-2018 - ხის მხატვრული დამუშავების სპეციალისტი
ჯგუფი 13-2018 - ძრავის შემკეთებელი
ჯგუფი 14-2018 - დურგალი
ჯგუფი 20-2018 - სტილისტი (ქალი,მამაკაცი)
ჯგუფი 47-2017 - კულინარიის ხელოვნება (დუალური)
ჯგუფი 09-2019 - კულინარიის ხელოვნება (დუალური)
ჯგუფი 46-2017 - სამგანზომილებიანი გრაფიკის სპეციალისტი (გენერალისტი)
ჯგუფი 07-2018 - მემინანქრე
ჯგუფი 08-2018 - მემინანქრე
ჯგუფი 39-2017 - ტანსაცმლის მხატვრული კონსტრუირების სპეციალისტი
ჯგუფი 42-2017 - დეკორატიული-გამოყენებითი ქსოვილების სპეციალისტი
ჯგუფი 28-2018 - ტუროპერატორი
ჯგუფი 29-2018 - ტუროპერატორი
ჯგუფი 30-2018 - თმის სტილისტი
ჯგუფი 05-2019 - თმის სტილისტი
ჯგუფი 05-2018 - თექის ოსტატი
ჯგუფი 27-2018 - თექის ოსტატი
ჯგუფი 23-2018 - ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდამჭერი
ჯგუფი 24-2018 - ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდამჭერი
ჯგუფი 02-2019 - ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდამჭერი
ჯგუფი 03-2019 - ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდამჭერი
ჯგუფი 21-2018 - კულინარიის ხელოვნება
ჯგუფი 22-2018 - კულინარიის ხელოვნება
ჯგუფი 01-2019 - კულინარიის ხელოვნება
ჯგუფი 31-2018 - ელექტროობა
ჯგუფი 32-2018 - ელექტროობა
ჯგუფი 35-2018 - ვებ ინტერფეისის დეველოპერი
ჯგუფი 06-2019 - საოფისე საქმე
ჯგუფი 07-2019 - საოფისე საქმე
ჯგუფი 33-2018 - საოფისე საქმე
ჯგუფი 34-2018 - საოფისე საქმე
ჯგუფი 36-2018 - ფილამწყობი