სასწავლო ცხრილები:

ჯგუფი 12-2018 - ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდამჭერი
ჯგუფი 05-2018 - თექის ოსტატი
ჯგუფი 16-2017 - დაბალი ძაბვის ელექტრიკოსი
ჯგუფი 19-2017 - სავალი ნაწილის ტექნიკოსი
ჯგუფი 20-2017 - დურგალი
ჯგუფი 08-2018 - მემინანქრე
ჯგუფი 04-2018 - სტილისტი (ქალი,მამაკაცი)
ჯგუფი 03-2018 - მზარეული
ჯგუფი 29-2017 - პოლიგრაფიული მრეწველობის ტექნიკოსი
ჯგუფი 30-2017 - ინტერნეტტექნოლოგი (ვებსპეციალისტი)
ჯგუფი 33-2017 - სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი
ჯგუფი 34-2017 - გიდი (გეოტურიზმი და ა.შ)
ჯგუფი 35-2017 - ტუროპერატორი (აგრო-,ეკო- და ა.შ ტუროპერატორი)
ჯგუფი 36-2017 - ფეხსაცმლის, ტყავის ნაწარმისა და აქსესუარების სპეციალისტი
ჯგუფი 37-2017 - ოფისის მენეჯერი (მდივან-რეფერენტი)
ჯგუფი 39-2017 - ტანსაცმლის მხატვრული კონსტრუირების სპეციალისტი
ჯგუფი 40-2017 - ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდამჭერი
ჯგუფი 42-2017 - დეკორატიული-გამოყენებითი ქსოვილების სპეციალისტი
ჯგუფი 43-2017 - თმის სტილისტი
ჯგუფი 44-2017 - ფილამწყობი
ჯგუფი 45-2018 - კონდიტერი
ჯგუფი 46-2017 - სამგანზომილებიანი გრაფიკის სპეციალისტი (გენერალისტი)
ჯგუფი 47-2017 - კულინარიის ხელოვნება (დუალური)
ჯგუფი 01-2018 - მზარეული
ჯგუფი 02-2018 - მზარეული
ჯგუფი 07-2018 - მემინანქრე
ჯგუფი 10-2018 - სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი
ჯგუფი 15-2017 - სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი
ჯგუფი 11-2018 - კონდიტერი
ჯგუფი 48-2017 - ელექტრიკოსი
ჯგუფი 32-2017 - სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი
ჯგუფი 41-2017 - ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდამჭერი