სასწავლო ცხრილები:

ჯგუფი 16-2019 - ხის მხატვრული დამუშავება
ჯგუფი 37-2019 - ხის მხატვრული დამუშავება
ჯგუფი 09-2019 - კულინარიის ხელოვნება (დუალური)
ჯგუფი 13-2019 - მხატვრული ქსოვა
ჯგუფი 28-2018 - ტუროპერატორი
ჯგუფი 05-2019 - თმის სტილისტი
ჯგუფი 04-2019 - სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი
ჯგუფი 26-2018 - სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი
ჯგუფი 25-2018 - სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი
ჯგუფი 02-2019 - ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდამჭერი
ჯგუფი 03-2019 - ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდამჭერი
ჯგუფი 32-2019 - ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდამჭერი
ჯგუფი 33-2019 - ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდამჭერი
ჯგუფი 21-2018 - კულინარიის ხელოვნება
ჯგუფი 22-2018 - კულინარიის ხელოვნება
ჯგუფი 01-2019 - კულინარიის ხელოვნება
ჯგუფი 31-2019 - კულინარიის ხელოვნება
ჯგუფი 21-2019 - ელექტროობა
ჯგუფი 34-2019 - ვებტექნოლოგიები
ჯგუფი 06-2019 - საოფისე საქმე
ჯგუფი 19-2019 - საოფისე საქმე
ჯგუფი 20-2019 - საოფისე საქმე
ჯგუფი 27-2019 - ფეხსაცმლისა და ტყავის ქსესუარების კერვა
ჯგუფი 24-2019 - ძრავას შეკეთება
ჯგუფი 23-2019 - სავალი ნაწილის შეკეთება
ჯგუფი 22-2019 - იატაკისა და ფილის სამუშაოები
ჯგუფი 28-2019 - თმის მომსახურება
ჯგუფი 29-2019 - თმის მომსახურება
ჯგუფი 30-2019 - კონდიტერია
ჯგუფი 17-2019 - ბუღალტრული აღრიცხვა
ჯგუფი 18-2019 - ბუღალტრული აღრიცხვა
ჯგუფი 12-2019 - თექის დამზადება
ჯგუფი 25-2019 - სამკერვალო წარმოება
ჯგუფი 26-2019 - სამკერვალო წარმოება
ჯგუფი 14-2019 - მომინანქრება
ჯგუფი 15-2019 - მომინანქრება