საკონტაქტო ინფორმაცია

მეილი: mermisicollege@gmail.com

ტელეფონი: 2 14 78 87

კოლეჯ მერმისის კურსდამთავრებულთა სია:

N სტუდენტი კურსი სწავლის პერიოდი
1 ბაჯიაშვილი ანი სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი 36-2016, შემოდგომა
2 დადვანი ინგა სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი 36-2016, შემოდგომა
3 ზუკაკიშვილი სოფიო სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი 36-2016, შემოდგომა
4 თვალოძე ანა სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი 36-2016, შემოდგომა
5 იმედაშვილი მარეხი სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი 36-2016, შემოდგომა
6 კერესელიძე ანა სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი 36-2016, შემოდგომა
7 კვიციანი ია სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი 36-2016, შემოდგომა
8 მასხარაშვილი მერი სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი 36-2016, შემოდგომა
9 მოსეშვილი ლიკა სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი 36-2016, შემოდგომა
10 ტყემალაძე თამთა სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი 36-2016, შემოდგომა
11 შუსანი ასმათ სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი 36-2016, შემოდგომა
12 ჯარიაშვილი თინა სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი 36-2016, შემოდგომა
13 გაბელაია ანა სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი 37-2016, შემოდგომა
14 დავრიშიანი თამთა სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი 37-2016, შემოდგომა
15 მღებრიშვილი ხატია სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი 37-2016, შემოდგომა
16 ნარიძე ნინო სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი 37-2016, შემოდგომა
17 ნებიერიძე ნათია სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი 37-2016, შემოდგომა
18 სარალიძე მარიამ სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი 37-2016, შემოდგომა
19 ქაცანაშვილი ქეთევან სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი 37-2016, შემოდგომა
20 შერბაკოვა ანა სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი 37-2016, შემოდგომა
21 ჩაფიჩაძე თეონა სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი 37-2016, შემოდგომა
22 ჯოხაძე თინათინ სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი 37-2016, შემოდგომა
23 ბერიძე შორენა სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი 38-2016, შემოდგომა
24 გელაშვილი მაია სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი 38-2016, შემოდგომა
25 გურჩიანი სალომე სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი 38-2016, შემოდგომა
26 კაპანაძე თამთა სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი 38-2016, შემოდგომა
27 სუხიტაშვილი ლილი სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი 38-2016, შემოდგომა
28 შამუგია მარიამ სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი 38-2016, შემოდგომა