სასწავლო ცხრილები:

ჯგუფი 46-2017 - სამგანზომილებიანი გრაფიკის სპეციალისტი (გენერალისტი)
ჯგუფი 47-2017 - კულინარიის ხელოვნება (დუალური)
ჯგუფი 21-2018 - კულინარიის ხელოვნება
ჯგუფი 22-2018 - კულინარიის ხელოვნება
ჯგუფი 28-2018 - ტუროპერატორი
ჯგუფი 29-2018 - ტუროპერატორი
ჯგუფი 30-2018 - თმის სტილისტი
ჯგუფი 31-2018 - ელექტროობა
ჯგუფი 32-2018 - ელექტროობა
ჯგუფი 35-2018 - ვებტექნოლოგიები
ჯგუფი 01-2019 - კულინარიის ხელოვნება
ჯგუფი 05-2019 - თმის სტილისტი
ჯგუფი 06-2019 - საოფისე საქმე
ჯგუფი 09-2019 - კულინარიის ხელოვნება (დუალური)
ჯგუფი 23-2018 - ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდამჭერი
ჯგუფი 24-2018 - ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდამჭერი
ჯგუფი 33-2018 - საოფისე საქმე
ჯგუფი 34-2018 - საოფისე საქმე
ჯგუფი 36-2018 - ფილამწყობი
ჯგუფი 02-2019 - ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდამჭერი