სასწავლო ცხრილები:

ჯგუფი N18-2017 - სასურსათო პროდუქტების ეკოლოგიური კონტროლის სპეციალისტი
ჯგუფი N20-2017 - დურგალი
ჯგუფი N21-2017 - მემინანქრე
ჯგუფი N22-2017 - მემინანქრე
ჯგუფი N27-2017 - ძრავის შემკეთებელი
ჯგუფი N31-2017 - ხის მხატვრული დამუშავების სპეციალისტი
ჯგუფი N36-2017 - ფეხსაცმლისა და ტყავის აქსესუარების სპეციალისტი
ჯგუფი N37-2017 - ოფისის მენეჯერი (მდივან-რეფერენტი)
ჯგუფი N38-2017 - ბუღალტერი
ჯგუფი N39-2017 - ტანსაცმლის მხატვრული კონსტრუირების სპეციალისტი
ჯგუფი N42-2017 - დეკორატიული-გამოყენებითი ქსოვილების სპეციალისტი
ჯგუფი N44-2017 - ფილამწყობი