ღუდუშაური ნონა

ღუდუშაური ნონა

დირექტორი mermisicollege@gmail.com
გულაზიანი დავით

გულაზიანი დავით

ფინანსური მენეჯერი mermisicollege@gmail.com
უგულავა დავით

უგულავა დავით

დირექტორის მოადგილე mermisicollege@gmail.com
ცერცვაძე ციური

ცერცვაძე ციური

მთავარი ბუღალტერი mermisicollege@gmail.com
მჭედლიშვილი ეკატერინე

მჭედლიშვილი ეკატერინე

რეესტრის წარმოების სპეციალისტი mermisicollege@gmail.com
ნამგალაძე ნანა

ნამგალაძე ნანა

ხარისხის მართვის მენეჯერი mermisicollege@gmail.com
ბეშკენაძე ლალი

ბეშკენაძე ლალი

პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის მენეჯერი mermisicollege@gmail.com
ციციშვილი ოლღა

ციციშვილი ოლღა

სასწავლო და საწარმოო პრაქტიკის მენეჯერი mermisicollege@gmail.com
დანელია მაია

დანელია მაია

სასწავლო პროცესის მენეჯერი mermisicollege@gmail.com
გულაზიანი დარეჯან

გულაზიანი დარეჯან

იურისტი mermisicollege@gmail.com
ხვედელიძე ლევან

ხვედელიძე ლევან

შესყიდვების სპეციალისტი mermisicollege@gmail.com
მადურაშვილი გოდერძი

მადურაშვილი გოდერძი

მატერიალური რესურსების უზრუნველყოფის კოორდინატორი mermisicollege@gmail.com
ლაზვიაშვილი რევაზ

ლაზვიაშვილი რევაზ

ქსელის ადმინისტრატორი mermisicollege@gmail.com
ჯარიაშვილი ნანა

ჯარიაშვილი ნანა

მედდა mermisicollege@gmail.com
მჭედლიშვილი მაკა

მჭედლიშვილი მაკა

ბიბლიოთეკარი mermisicollege@gmail.com
გურასპაშვილი ნატო

გურასპაშვილი ნატო

ინკლუზიური პროფესიული განათლების კოორდინატორი mermisicollege@gmail.com
თათანაშვილი გიორგი

თათანაშვილი გიორგი

პოლიგრაფიული კორპუსის ადმინისტრატორი mermisicollege@gmail.com
გოგოლიძე კობა

გოგოლიძე კობა

მძღოლი mermisicollege@gmail.com
ხანიაშვილი ნანული

ხანიაშვილი ნანული

დამლაგებელი mermisicollege@gmail.com
გელაძე ნატალია

გელაძე ნატალია

ინკლუზიური პროფესიული განათლების სპეციალისტი mermisicollege@gmail.com
ბაგაშვილი მერი

ბაგაშვილი მერი

დამლაგებელი mermisicollege@gmail.com
ალექსეევი ანა

ალექსეევი ანა

საქმისმწარმოებელი mermisicollege@gmail.com
ბერძენიშვილი თამარ

ბერძენიშვილი თამარ

საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი mermisicollege@gmail.com
გვიშიანი ქეთევან

გვიშიანი ქეთევან

სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირის ასისტენტი mermisicollege@gmail.com
მაისურაძე მაია

მაისურაძე მაია

არქივარიუსი mermisicollege@gmail.com
ნოდარიშვილი გიორგი

ნოდარიშვილი გიორგი

ქსელის ადმინისტრატორის ასისტენტი mermisicollege@gmail.com
ქავთარაძე მერი

ქავთარაძე მერი

დამხმარე თანამშრომელი mermisicollege@gmail.com
თაბორიძე მარიამ

თაბორიძე მარიამ

ინკლუზიური პროფესიული განათლების სპეციალისტი mermisicollege@gmail.com
მამულაშვილი თინა

მამულაშვილი თინა

დამლაგებელი mermisicollege@gmail.com
იორგი ახვლედიანი

იორგი ახვლედიანი

დარაჯი mermisicollege@gmail.com
ქურდაძე ნუგზარ

ქურდაძე ნუგზარ

დარაჯი mermisicollege@gmail.com
დათუნაშვილი თენგიზ

დათუნაშვილი თენგიზ

დარაჯი mermisicollege@gmail.com
ურიგაშვილი ბესიკ

ურიგაშვილი ბესიკ

დარაჯი mermisicollege@gmail.com
ლეგაშვილი ეთერ

ლეგაშვილი ეთერ

მეეზოვე mermisicollege@gmail.com
ბაზერაშვილი ნათია

ბაზერაშვილი ნათია

სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირის ასისტენტი mermisicollege@gmail.com
ნიაზაშვილი მანანა

ნიაზაშვილი მანანა

სამრეწველო ინოვაციების ლაბორატორიის მენეჯერი mermisicollege@gmail.com