სასწავლო პროგრამები

საგნობრივი და მოდულური პროგრამების ფართო არჩევანი

იხილეთ დეტალურად

ტრენინგ კურსები

ინფორმაცია სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯის ტრენინგ კურსების შესახებ

იხილეთ დეტალურად

ჯგუფები

სასწავლო ჯგუფების ცხრილები და დაგეგმილი გამოცდები

იხილეთ დეტალურად

News

0
Student
49
Training course
0
Graduate
25
Partner

Become college student

know what documents you need to register on the training program

Arrangements

ღონისძიება

17 ივნისი, 2014

ღონისძიება

2 ივნისი, 2014

ღონისძიება

28 მარტი, 2014

სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯი ,,მერმისი“

სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯის ,,მერმისი“ მისიას წარმოადგენს ყველა საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის, აგრეთვე მოსამზადებელი ზოგადსაგანმანათლებლო, ქართული ენისა და ლიბერალური განათლების საგანმანათლებლო პროგრამების და ტრენინგ-კურსების განხორციელება (რომელსაც თან არ ახლავს კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის გაცემა).სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯი ,,მერმისი“ დასახული მისიის მისაღწევად უზრუნველყოფს:.

დეტალურად

ფაბლაბი

სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯი "მერმისი" - მსოფლიო საერთაშორისო ფაბლაბების წევრია