22 მაისი

სტატია

    2013-2014 სასწავლო წელს სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე სტუდენტებს პირველად მიეცათ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებით სწავლის გაგრძელების საშუალება. სსიპ პროფესიულ კოლეჯში "მერმისი" ჩაირიცხა 16 სსსმ პირი, მათ შორის ხატია ლაფერაშვილი, რომლის ინტერვიუსაც გთავაზობთ.

იხილე სტატია

სხვა სიახლეები | განათლება