9 ოქტ

ტრენინგ-კურსი

 

სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯი „მერმისი“

ქ.თბილისის მერიის დაფინანსებით

აცხადებს მიღებას მოკლევადიან ტრენინგ კურსებზე, დასაქმების პერპექტივით,

25 სექტემბრიდან 12ოქტომბრის ჩათვლით

 

შემდეგ სპეციალობებზე:

 

1.სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი

2.სავალი ნაწილის ტექნიკოსი

 

პროექტში დაშვების აუცილებელი წინაპირობა:


•პირი, რომელიც რეგისტრირებულია ქ. თბილისში;
•პირი, რომელსაც შეუსრულდა 18 წელი;

 

პროექტის ფარგლებში უპირატესობით ისარგებლებენ:

  1. სოციალურად დაუცველი პირები
  2. მარტოხელა მშობლები
  3. მრავალშვილიანი ოჯახის წევრები
  4. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებული პირები
  5. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლი პირების ოჯახის წევრები

კოლეჯში მისაღებად საჭირო  დოკუმენტები:

1. პირადი განცხადება

2. პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი

3.  2 ფერადი ფოტოსურათი (3X4)

4. საბაზო/ზოგადი/ტექნიკური/უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი.

 

  • რეგისტრაცია შეგიძლიათ გაიაროთ  საზოგადოებრივ კოლეჯში „მერმისი“


მისამართი: გურამიშვილის 72/ბ

ელ.ფოსტა:mermisicollege@gmail.com

ტელეფონი: 2 14 78 87; 2 14 76 63

სხვა სიახლეები | ტრენინგ-კურსი