22ოქტ

ტრენინგი

მიმდინარე წლის 21 ოქტომბერს სსიპ პროფესიულ კოლეჯში "მერმისი" ძრავის ნაწილის შემკეთებლის სპეციალობაზე ჩატარდა საკვალიფიკაციო გამოცდა. გამოცდა მიმდინარეობდა საწარმოო პრაქტიკის ობიექტებზე. სტუდენტებმა მოახდინეს პრატიკული უნარების დემონსტრირება სხვადასხვა სირთულის ოპერაციების შესრულების სახით.

22ოქტ

საკვალიფიკაციო გამოცდა

პროფესიულ პროგრამებზე რეგისტრირებულთა საყურადღებოდ!

12ოქტ

სსიპ პროფესიული კოლეჯი "მერმისი"

სსიპ პროფესიულ კოლეჯში "მერმისი" სწავლების მსურველთა საყურადღებოდ

12ოქტ

სსიპ პროფესიული კოლეჯი "მერმისი"

სსიპ პროფესიული კოლეჯის "მერმისი" სტუდენტთა საყურადღებოდ!!! სასწავლო პროცესი განახლდება მიმდინარე წლის 16 სექტემბერს.

12ოქტ

სწავლება

რეგისტრანტთა საყურადღებოდ!!! მიმდინარე წლის 16 სექტემბერს 12 საათზე ტექნიკური უნივერსიტეტის ადმინისტრაციულ კორპუსში (მე-6 კორპუსის მიმდებარე ტერიტორია) ჩატარდება ღია კარის დღე. დასწრება სავალდებულოა.

12ოქტ

მიღება იწყება

  ინფორმაცია პროფესიულ განათლებაზე რეგისტრაციის მსურველთათვის

12ოქტ

მიღება

  პროფესიული განათლების მიღების მსურველთა რეგისტრაცია იწყება

12ოქტ

მიღება

  სსიპ პროფესიული კოლეჯი "მერმისი"  2013-2014  სასწავლო წლისათვის აცხადებს აბიტურიენტთა მიღებას შემდეგ სპეციალობებზე: 1.   სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი 2.  პოლიგრაფიული მრეწველობის ტექნიკოსი 3.  სატელეკომუნიკაციო ქსელებისა და სისტემების ექსპლოატაციის ოპერატორი 4. დეკორატიულ-გამოყენებითი ქსოვილების სპეციალისტი 5. ხის მხატვრული დამუშავების სპეციალისტი 6.  ფეხსაცმლის,...

12ოქტ

სსიპ პროფესიული კოლეჯი "მერმისი"

სსიპ პროფესიულ კოლეჯში "მერმისი" ჩატარდა გასაუბრება ინკლუზიური პროფესიული განათლების ორი სპეციალისტისა და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირთა ასისტენტის ვაკანტური ადგილის დასაკავებლად. კანდიდატების შერჩევა ორ ეტაპად განხორციელდა. პირველ ეტაპზე მოხდა აპლიკანტთა საბუთების გადარჩევა, ხოლო მეორე ეტაპზე ჩატარდა გასაუბრება პროფესიულ საკითხებზე. გასაუბრების შედეგად შეირჩა ერთი კანდიდატი სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირთა ასისტენტის თანამდებობაზე.

12ოქტ

გასაუბრება

აცხადებს ვაკანსიას !!! 1. ინკლუზიური პროფესიული განათლების სპეციალისტი - 2 ადგილი (იხ. დანართი1). 2. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირთა ასისტენტი - 1 ადგილი (იხ. დანართი2). დანართი N1 ვაკანსიის დასახელება: ინკლუზიური პროფესიული განათლების სპეციალისტი შესასრულებელი სამუშაოს აღწერილობა პროფესიულ ს...